Danh Sách CBNV

- Giám Đốc: Ngô Văn Hoạt

- Phòng Hành Chính kế toán:

     + Vũ Thị Kiều Chúc

     + Nguyễn Hữu Mạnh

     + Giang Thị Thơm

- Phòng theo dõi và quản lý lao động ngoài nước:

     + Đinh Thị Nhâm

     + Hoàng Anh Dũng

     + Nguyễn Thị Xuân Hòa

- Phòng thị trường lao động:

     + Ngô Thị Quỳnh liên

     + Trần Sơn Hà

     + Trịnh Hoài Hà

     + Trịnh Tiến Mạnh

- Trung tâm Đào Tạo và bồi dưỡng kiến thức:

     + Nông Thị Xanh

     + Nguyễn Văn Tài

     + Phí Thị Châm

     + Vương Đắc Sơn

 

0936.280.455
0.74616 sec| 1678.977 kb