Chúng tôi đang tuyển dụng

NÔNG NGHIỆP - CẮT TỈA CÂY CẢNH

NÔNG NGHIỆP - CẮT TỈA CÂY CẢNH

Số lượng: 01 CẶP VỢ CHỒNG
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 15/04/2023
NÔNG NGHIỆP SEN

NÔNG NGHIỆP SEN

Số lượng: 01 NAM
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 04/04/2023
NÔNG NGHIỆP DƯA LƯỚI

NÔNG NGHIỆP DƯA LƯỚI

Số lượng: 01 NAM
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 04/04/2023
NÔNG NGHIỆP RAU

NÔNG NGHIỆP RAU

Số lượng: 02 NỮ
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 30/03/2023
MAY LINKING ( MAY LEN )

MAY LINKING ( MAY LEN )

Số lượng: 02 NỮ
Địa điểm: TOYAMA
Thi tuyển dự kiến: 25/04/2023
SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM( visa đóng sách 4)

SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM( visa đóng sách 4)

Số lượng: 04 nam ( 10 nam tham gia phỏng vấn)
Địa điểm: TOTTORI
Thi tuyển dự kiến: 02/02/2023
XÂY DỰNG ( GIÀN GIÁO) KỸ NĂNG ĐẮC ĐỊNH ĐẦU VIỆT NAM

XÂY DỰNG ( GIÀN GIÁO) KỸ NĂNG ĐẮC ĐỊNH ĐẦU VIỆT NAM

Số lượng: 02 NAM
Địa điểm: TOCHIGHI
Thi tuyển dự kiến: 05/01/2023
ĐÚC NHỰA

ĐÚC NHỰA

Số lượng: 02 NAM
Địa điểm: TOCHIGI
Thi tuyển dự kiến: 28/12/2022
NÔNG NGHIỆP DÂU TÂY

NÔNG NGHIỆP DÂU TÂY

Số lượng: 02 NỮ
Địa điểm: TOCHIGI
Thi tuyển dự kiến: 25/12/2022
NÔNG NGHIỆP TRỒNG RAU

NÔNG NGHIỆP TRỒNG RAU

Số lượng: 02 NỮ
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 12/12/2022
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

Số lượng: 13 NỮ, 01 NAM
Địa điểm: HOKKAIDO
Thi tuyển dự kiến: 31/12/2022
GẤP HỘP GIẤY

GẤP HỘP GIẤY

Số lượng: 4 NỮ
Địa điểm: TOTORI
Thi tuyển dự kiến: 01/12/2022
0936.280.455
0.03289 sec| 1773.938 kb