Chúng tôi đang tuyển dụng

LÀM ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

LÀM ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

Số lượng: 01 NAM
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 10/12/2022
NÔNG NGHIỆP TRỒNG HOA

NÔNG NGHIỆP TRỒNG HOA

Số lượng: 02 NAM
Địa điểm: SAITAMA
Thi tuyển dự kiến: 31/10/2022
CHĂN NUÔI ( CHĂN NUÔI LỢN )

CHĂN NUÔI ( CHĂN NUÔI LỢN )

Số lượng: 01
Địa điểm: SAITAMA
Thi tuyển dự kiến: 19/10/2022
LÀM ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

LÀM ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ

Số lượng: 1
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 15/11/2022
BÒ SỮA ( CHĂN NUÔI BÒ SỮA ) - TOKUTEI

BÒ SỮA ( CHĂN NUÔI BÒ SỮA ) - TOKUTEI

Số lượng: 5
Địa điểm: IBARAKI & TOCHIGHI
Thi tuyển dự kiến: 31/10/2022
BUỘC THÉP

BUỘC THÉP

Số lượng: 1
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 31/12/2022
CHẾ TÁC ĐÁ

CHẾ TÁC ĐÁ

Số lượng: 1
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 15/10/2022
NÔNG NGHIỆP HÁI LÁ TÍA TÔ

NÔNG NGHIỆP HÁI LÁ TÍA TÔ

Số lượng: 01 NỮ
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 14/10/2022
ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ

Số lượng: 4 NAM
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 29/12/2020
ĐƠN HÀNG GẤP HỘP GIẤY ĐỰNG BÁNH KẸO

ĐƠN HÀNG GẤP HỘP GIẤY ĐỰNG BÁNH KẸO

Số lượng: 5 NỮ
Địa điểm: TOTTORI
Thi tuyển dự kiến: 28/12/2020
ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NGHIỆP

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NGHIỆP

Số lượng: 1 NỮ
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 24/11/2020
ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NGHIỆP

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NGHIỆP

Số lượng: 1 NỮ
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 30/11/2020
0936.280.455
0.02269 sec| 1775.391 kb