Chúng tôi đang tuyển dụng

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP

Số lượng: 4 NAM
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 29/12/2020
ĐƠN HÀNG THI CÔNG, SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

ĐƠN HÀNG THI CÔNG, SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ

Số lượng: 2 NAM
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 20/11/2020
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

Số lượng: 6 Nữ
Địa điểm: HOKKAIDO
Thi tuyển dự kiến: 10/12/2020
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THỦY SẢN

Số lượng: 9 NỮ
Địa điểm: HOKKAIDO
Thi tuyển dự kiến: 13/11/2020
ĐƠN HÀNG MAY LINKING

ĐƠN HÀNG MAY LINKING

Số lượng: 2 NỮ
Địa điểm: TOYAMA
Thi tuyển dự kiến: 10/07/2019
ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP

Số lượng: 3
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 15/07/2019
ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Số lượng: 10 người
Địa điểm: Ibaraki
Thi tuyển dự kiến: 30/05/2019
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN

Số lượng: 10 người
Địa điểm: HOKKAIDO
Thi tuyển dự kiến: 30/05/2019
ĐƠN HÀNG NUÔI LỢN

ĐƠN HÀNG NUÔI LỢN

Số lượng: 2 người
Địa điểm: CHIBA
Thi tuyển dự kiến: 30/05/2019
ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ

ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ

Số lượng: 10 nam, 10 nữ
Địa điểm: TOKYO, SAITAMA, IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 10/07/2019
ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA

Số lượng: 3 người
Địa điểm: AICHI
Thi tuyển dự kiến: 30/05/2019
ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG

Số lượng: 5 người
Địa điểm: IBARAKI
Thi tuyển dự kiến: 30/05/2019
0936.280.455
0.02257 sec| 1775.391 kb